Fjellku

Fjellku er eit spesielt sunt type raudt kjøt av vaksne storfe. Kjøtet er såkalla  «grasfôra biff», dvs at dyra i hovudsak får gras og ikkje kraftfôr anna enn til «lurdagsdagsgøtt». Når dyra ikkje får kraftfôr vert feittsyre samansetning i kjøtet spesielt gunstig i forholdet mellom Omega 3 og Omega 6.

Fjellkua er ei snill og godmodig ku som passar godt på kalven sin. Fjellkua lev på naturleg fjellgras frå Gol eller aller helst frå Golsfjellet.

Bestill Fjellku her