Om oss

«Fjellkjøt» er stølsgris og fjellkalv frå Golsfjellet produsert på reine norske råvarer. Stølsgrisen er framfôra på 98% norske råvarer. Stølskalven er grasfôra med minst 96% gras og beite frå Gol og Golsfjellet. Dyra beitar på stølen på Lauvsjøen heile sommaren. Om vinteren er dyra heime på garden. Sjølve garden ligg nede i dalbotn. Derfor heiter  garden Botten». Støls og fjellbeiter har i “alle år” vore viktig grunnlag for matproduksjonen i fjellbygdene. Grunnlaget for sommarbeitet til dyra er det fjellet og stølskulturen som gjev oss.

Utmarka og fjellressursane ligg på «Hovdestølen» med utsikt over den vakre Lauvsjøen på Golsfjellet. Stølen har vore ein viktig ressurs for overlevelse frå gamalt , og er framleis ein viktig del av garden sine ressursar. Stølen med opne vidder er ein viktig del av kulturarven vår.

Mørgokaffien på Lauvsjøen før fjøsstell

Det er i dag Aslak med «fru» som er Sjefen over alle sjefar. Men drifta er avhengig av god hjelp frå kårkallen. Tom som er «Kårkall» og Gofa» steller godt med dyra, ser etter gjerder og forefallande arbeid som må gjerast på garden.

Garden har i dag 8 Charolaise ammekyr og kviger som etterkvart skal bli til om lag 20 kyr. Desse bur på stølen om sommaren saman med 60 stølsgrisar og 2 “skikkelege” dølahestar som heiter «Lella» og «Dolly». Saman er dyra krutt.

Landskapet vert beita av kyra og kalvane, nytt beite vert «dyrka» av «gisse gisse» og Hestane jobbar kvar sommar og haust som verdas beste kulturlandskapspleiarar slik at Golsfjellet ikkje gror att.

Nøkkelen til opplevelsen er samspelet mellom folk og fe. Slik jobbar me for at DU også i framtida kan nyte skituren, sykkelturen eller fotturen på dei opne viddene på Golsfjellet heile året.