Fjellkalv/okse

Fjellkalv er eit spesielt sunt type raudt kjøt. Meir og meir forskning tyder på at kjøt frå grasfôra dyr er nesten like sunt som fisk, pga betre feittsyresamansetning. Fjellkalv er såkalla “grasfôra biff”  dvs at dyra i hovudsak får gras og ikkje kraftfôr anna enn til «lurdagsdagsgøtt» Når dyra ikkje får kraftfôr vert feittsyre samansetning i kjøtet spesielt gunstig i forholdet mellom Omega 3 og Omega 6.

Fjellkalv er ein kalv som er født og oppvaksen med mykje «morskjærleik» frå kua. Fjellkalven har vakse opp på naturleg fjellgras frå Golsfjellet, og fått mykje god fjellmjølk frå mor si.

Bestill Fjellkalv her